Submenu

Privacy verklaring

Mj Mode beheert deze website en realiseert zich dat u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en uitgewisseld. We hebben dit privacy beleid opgesteld om u te informeren over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en uitwisselen voor deze website. Dit privacy beleid trad in werking op 01-01-2010 en deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 18/08/2019.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.
Mj Mode
Antwerpsesteenweg 474
2390 Westmalle
info@mjmode.be
tel: +32 3476972888


Welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld en opgeslagen?
Wij verzamelen en bewaren gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie of bestelde producten te leveren, om bestellingen te verwerken en verzenden, om orderbevestigingen te versturen en om klantenservice te verlenen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe functionaliteiten op de website.

Wij kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende winkelervaring te bieden.

Net als vele andere websites gebruiken wij cookies, kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om leden te herkennen en hun winkelbeleving te verbeteren. MJ Mode gebruikt cookies niet om uw accountgegevens op te slaan: deze gegevens worden opgeslagen op de server van MJ Mode. Als je inlogt op MJ Mode met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt een sessie-id aangemaakt. Vervolgens geeft de server u gegevens door via deze sessie-id. Bovendien gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar onder Help in de menubalk van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser instelt om te waarschuwen als u een nieuw cookie ontvangt of hoe u alle cookies weigert. Wij adviseren echter cookies te accepteren, zodat we een betere winkelbeleving kunnen bieden op deze website.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.MJ Mode en cookies
MJ Mode gebruikt cookies om leden te herkennen en de shopbeleving zo optimaal mogelijk te maken. Cookies maken het gebruik van de MJ Mode website veel gemakkelijker. Verder worden er aan de hand van de cookies persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt.


Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om de Cookies van MJ Mode uit te schakelen. Het uitschakelen van de cookies kunt u in veel browsers onder de ‘Help’ knop in de toolbar doen.
Let op: Als u de cookies van MJ Mode uitschakelt, is de kans groot dat u niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten.
Afmeldingsmogelijkheden van Cookie-gebruik voor persoonlijke aanbiedingen:
- afmelden voor gepersonaliseerde banners van Criteo partners (klik hier)
- afmelden voor gepersonaliseerde banners van diverse aanbieders (klik hier)


Met wie kunnen wij persoonlijke gegevens uitwisselen?
Wij delen, verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of onze klantenservice, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacy beleid.

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer van onze website. Voorbeelden van deze diensten zijn onder andere betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van de kredietrisico’s, productaanpassing, verwerking en verzending orders, distributie marketing- en promotiemateriaal, evaluatie website, analyse van data en, indien van toepassing, cleaning van data. We verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar wij autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

Wij kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of aan ons gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen.


Welke stappen worden genomen om persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren?
Wij treffen verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. Wij gebruiken onder andere Secure Sockets Layer (SSL)-technologie om creditcardgegevens te beschermen. Als u een bestelling plaatst via deze website wordt u gevraagd een account aan te maken en een e-mailadres en wachtwoord op te geven. U moet een correct e-mailadres en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de accountgegevens. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen is het belangrijk dat u uw wachtwoord niet zomaar bekendmaakt aan anderen. Als u een wachtwoord wilt annuleren, of als u enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op via info@mjmode.be. Wij bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke persoonlijke gegevens.


Hoelang bewaren wij persoonlijke gegevens?
In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens alleen voor de duur van de doeleinden beschreven in dit privacy beleid, of om te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot dataretentie. Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.


Wat gebeurt er als u doorlinkt naar of van een andere website?
MJ Mode kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacy beleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wanneer u MJ Mode verlaat adviseren wij u het privacy beleid te lezen van elke website die u bezoekt. Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen de pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft U het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen door in te loggen onder mijn account; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mjmode.be

 

Direct marketing
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 


Warning: fopen(/home/mjmode/public_html/cached-files/mjmode/computer/privacy-verklaring/index.html): failed to open stream: Toegang geweigerd in /home/mjmode/public_html/webshop/services/service.WebsiteCache.php on line 154

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mjmode/public_html/webshop/services/service.WebsiteCache.php on line 155

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/mjmode/public_html/webshop/services/service.WebsiteCache.php on line 156